Vad är ADSL?

Asymmetrisk Digital Subscriber Line (ADSL)är en access-teknik som använder vanliga koppartelefonlinjer för att möjliggöra bredbandsignalöverföring och interaktiva multimediaapplikationer.

ADSL ökar kraftigt coppertelefonlinjernas signalbärande kapacitet utan att störa vanliga telefontjänster. För ADSL-användaren innebär detta snabbare nedladdningar och mertillförlitlig anslutning. ADSL-enheter gör det möjligt att användafördelar som höghastighetsinternet utan att uppleva någon förlust av kvalitet eller störning av röst-/faxtelefonförmågor.