Se vilken bra VPN jag hittade

Frågan om specifikt hur man klargör eller definierar en VPNS är en som vanligtvis diskuteras bland dagens nätverkskunder och interaktionsföretag. Om vi tittar på den faktiska tolkningen av ord digitalt personligt nätverk kan det hjälpa till att förstå vad som är och vad som inte är en VPN. Med hjälp av Websters synonymorddefinitioner av komponentorden bör en VPN guide ha följande egenskaper: virtuell-definierad som ” att vara sådan nästan eller i princip, men inte i verklig sanning eller namn.”Därför är den första delen av svaret på vår oro “vad är en VPN” att det är något som imiterar ett trådbundet nätverk, men det är verkligen inte. Personlig-anges som ” av, kommer från, eller oroande en viss person eller grupp; inte vanligt eller allmänt.”Så en VPN måste vara en där kunden har unik användning av nätverkswebblänkarna. (Observera att detta skiljer sig från ett säkert nätverk, vilket kan vara ett personligt eller offentligt nätverk.). Nätverk-definieras som ” ett system av datorsystem sammankopplade via telefonkablar eller andra metoder för att dela detaljer.”Detta är målet för en VPN recensioner eller någon annan typ av nätverk. VPN jämförelse förklaras på detta sätt är ett nätverk innovation som ger innehavaren möjlighet att dela information med andra på nätet med hjälp av en privat, unik webblänk som produceras av en teknik bortsett från hårda ledningar eller hyrda linjer; normalt via internet. Innan webben Kan datorer på olika arbetsplatser, städer eller till och med länder bara prata med varandra som människor kanske – via telefonkablar.

Läs på: Bästa VPN-tjänster i Sverige – Årets mest efterlängtade gratis VPN-test!

När kraven på denna typ av interaktion växte kom telefonlinjer att ändras av kablar med högre volym, som T3-kretsar, men tanken sammanföll. För att datorsystem A skulle kunna tala med datorsystem B behövde det finnas en fysisk kabelanslutning. Av säkerhetsskäl skulle du säkert vilja se till att bara dina 2 datorer utnyttjade den linjen, så du skulle säkert ingå avtal med en leverantör för att “hyra” den kretsen. Men denna typ av nätverk var kostsamt och utmanande att expandera, och också svårt för kunden att ha kontroll över. Med tillkomsten av webben behöver länkar inte längre vara fysiska. Så länge varje dator har tillgång till internet kan Detaljer delas med hjälp av grannskapets ISP-kretsar, över hela nätet och till mottagaren på liknande sätt som det var när datorsystemen var fysiskt anslutna. Det är därför metoden VPN fungerar är tänkt på ett” online ” nätverk; hela länken är inte hårdkopplad. De aspekter av VPN som förklaras i den här artikeln hittills har ännu inte diskuterat en någonsin existerande oro i dagens världssäkerhet. I en gammal Wan-inställning kan skyddet av informationsöverföring helt bero på transportörens garantier. I dag, ändå, en VPN håller information personlig genom kryptering på både skicka ut samt ta emot slutet. Det finns en rad säkerhetsprotokoll, beroende på vad ett företags krav är, vem de behöver interagera med (samt ett resultat vara kompatibelt med) och så vidare. Uppgifterna är inte bara krypterade, men de är inkapslade, vilket indikerar att de skickas i sin egen personliga “passage” eller länk i hela nätet. Ingen kan se data, och även om de kunde, kan de inte avkoda eller omvandla den. På så sätt kan information skickas ut över webben utan att vara benägen för avlyssning eller korruption av dem som ligger utanför VPN. För att producera ett digitalt privat nätverk, skulle du säkert behöva bestämma vem som behöver dela information, i vilka riktningar, och också exakt hur ofta. Därefter skulle du säkert behöva förbereda en lista över de hårdvaru-och mjukvarusystem du för närvarande använder på varje plats. Du kan mycket väl behöva göra ändringar för att se till att datorerna enkelt kan prata med varandra. Du kommer också vill ta hänsyn till helt enkelt hur viktigt det är att dina uppgifter fortsätter att vara säkra, eftersom detta kommer att ha en inverkan på vilken typ av förfarande du väljer. Att förbereda denna information kommer säkert att få dig utbildad för de diskussioner du behöver ha med möjliga leverantörer.

Varför använda StripHTML för att städa upp text?

StripHTML.com ger dig ett snabbt, enkelt och tillfredsställande sätt att förvandla din fula formaterade och/eller HTMLified text till en ren och vacker text som du kan njuta av.

Tjänsten kan vara till hjälp för personer som vill spara mycket tid på att städa upp rörig text fylld med HTML-taggar och ful formatering.

Om du hittar stripHTML.com hjälpsam, var en kompis och dela webbplatsen i dina sociala nätverk
Hur tar man bort HTML?

StripHTML använder en serie PHP-funktioner (som strip_tags) och lite skräddarsydd kod för att ta bort HTML och ful formatering. Allt du behöver göra är att klistra in texten, klicka på knappen-och voila!

Eftersom olika applikationer och WYSIWYG-redaktörer använder alla möjliga olika markeringar och anpassad formatering, kanske HTML – stripperfunktionen inte är 100% skottsäker-men den borde fortfarande vara till stor hjälp.
Vad är haken?

Ingenting alls. Det är helt gratis att ta bort HTML från din text med den här tjänsten. Jag hoppas att stripHTML kommer att göra vardagen enklare för personer som arbetar med webb, text och HTML.

Jag använder ett stort utbud av liknande tjänster, men kunde inte hitta en anständig HTML – strippare-så jag gjorde en själv. Åh – jag har placerat ett par annonser på webbplatsen, i hopp om att göra en dollar då och då.

Nytt verktyg-prova online teckenräknare